Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:0774e79e-5fe8-80cc-1d60-149d643f08a6

Entreprenad logistik​

Wästbyggs koncernbolag Logistic Contractor är sedan många år en etablerad och välrenommerad aktör på logistikmarknaden. LC, som vi kort och gott kallar företaget, har sedan 2004 byggt rationella logistikanläggningar med en yta från några tusen upp till närmare hundratusen kvadratmeter i alla de stora transportnaven i Sverige. Vår mångåriga erfarenhet har gett oss ett brett kontaktnät samt specialistkunskaper inom vårt verksamhetsområde som vi gärna bjuder på för bästa möjliga resultat.

Logistic Contractor har en omfattande kunskap om konstruktion av energieffektiva byggnader. Vårt mål är att tillsammans med beställare, projektörer och underentreprenörer hitta bästa möjliga energitekniska lösningar för varje enskilt projekt. Sedan 2009 är vi registrerade som ett Green Buildingstödjande företag och har levererat en rad projekt som minst uppnår de krav som ställs. Som komplement erbjuder vi ytterligare "Gröna tillval" till alla våra kunder. Hit hör exempelvis solceller för el- och värmeproduktion, extra tilläggsisolering och energieffektivare fönster. Mer information om våra Gröna tillval finns under Hållbarhet.​

LC utför entreprenaduppdrag men arbetar också med projektutveckling och ansvarar för hela processen från lokalisering och markförvärv fram till färdig byggnad. För den kund som hellre vill hyra än äga sin fastighet hittar vi dessutom en stark och långsiktig fastighetsägare.

 

Kontakt     

Anders Bothén

VD Logistic Contractor
031 - 762 29 23
anders.bothen@lc.se
 

▶   Logistic Contractors hemsida

 

lc_logo_30.png