Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:63830f9f-eff3-80cc-1d60-19b7431f2be5
Vårt koncernbolag Logistic Contractor är specialiserat på att bygga rationella och kostnadseffektiva logistikanläggningar. 
Sedan starten 2004 har vi försett våra kunder med moderna och verksamhetsanpassade logistikfastigheter i de stora svenska knutpunkterna som Malmö. Jönköping, Göteborg, Norrköping och Stockholm. 
 
Logistic Contractor utför entreprenaduppdrag men utvecklar också egna projekt från markförvärv fram till färdig byggnad.
Wästbygg bygger kommersiella lokaler, butiker och handelsplatser för kunder med höga krav. Vårt mål är att leverera ändamålsenliga lokaler med hög teknisk standard som erbjuder en god miljö att vistas i för såväl anställda som kunder.

 
Genom att vara lyhörda och hitta kreativa lösningar på både stora och små problem har vi byggt upp ett förtroende hos våra kunder. Vi tror på samverkan och är stolta över de mångåriga samarbeten vi har med såväl rikstäckande detaljhandels-, matvaru- och bilkedjor som stora exploatörer av handelsplatser och industriområden.

Som modern samhällsbyggare utnyttjar vi hela vår kunskap och all vår erfarenhet för att skapa attraktiva boendemiljöer där människor kan bo och trivas under lång tid. I kombination med en hög miljö- och energimedvetenhet erbjuder vi dessutom bostäder som är hållbara ur både ekonomisk och ekologisk synvinkel. 

Vi bygger bostäder såväl i egen regi som på uppdrag av både privata och kommunala beställare. ​


 
  • DHL, Jönköping

    Nybyggnad av logistikhall i Torsvik söder om Jönköping. Yta: 70 000 kvm och 15 000 kvm entresol. Läs mer

  • Barkaby Gate

    Nybyggnation av en helt ny handelsplats i Järfälla med ett femtontal butikslokaler, total butiksyta: 20 000 kvm. Läs mer

  • Söderstaden

    Ett nytt innerstadsområde i Kungsbacka. Totalt 330 lägenheter, ett 20-tal lokaler, dagis, parkeringsgarage m.m. Läs mer