Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:77ed049f-5f13-80cc-1d60-1e615f3a33f3

Vi bygger för framtiden

Wästbygg utvecklar och utför byggprojekt där människor vill bo, arbeta och trivas under lång tid framöver. Vi är specialiserade inom affärsområdena bostad, kommersiellt och logistik. Dessutom arbetar vi med projektutveckling inom samtliga affärsområden. Vi har byggt över hela Sverige; tusentals lägenheter, butikslokaler, kontor och offentliga byggnader samt drygt en miljon kvadratmeter logistikyta.