Vårt koncepthus

När vi utformade vårt koncepthus utgick vi ifrån de erfarenheter vi samlat på oss efter att ha uppfört ett stort antal lägenheter. I koncepthuset har vi valt beprövad teknik och enkla lösningar och kombinerat detta med vårt gedigna byggkunnande. På så sätt kan vi sänka produktionskostnaden utan att ge avkall på vare sig kvalitet eller flexibilitet.

Anpassningsbar standard

Grundtanken med koncepthuset är ett standardiserat byggande men där det ändå finns utrymmen för kundens egna val, både när det gäller utseende och planlösningar. Koncepthuset kan enkelt anpassas till lokala förutsättningar och omgivande bebyggelse. Det fungerar lika bra för bostadsrätter som för hyresrätter.

Miljöcertifierad byggnad

Koncepthuset är utformat för att klara certifiering enligt Miljöbyggnad. Energianvändningen är beräknad till 55 kWh per kvadratmeter och år vilket är ungefär hälften av vad ett traditionellt bostadshus använder.​

Flexibel storlek

Koncepthuset kan byggas från fyra upp till åtta våningar högt. Fördelningen av lägenhetsstorlekar (1 – 4 r o k) kan anpassas efter behov. I sitt basutförande är koncepthuset ett punkthus man kan också byggas som lamellhus.

Lönsamt att bygga och äga

Wästbyggs koncepthus möter marknadens krav på prisbild, yteffektivitet och energianvändning. Produktionstiden är kort. Eftersom projekteringen för huset redan är gjord återstår endast mark- och grundläggningsprojektering. Så snart bottenplattan är gjuten tar det bara nio månader till dess att huset är klart för inflyttning.​​​
​  
​Vill du veta mer om Koncepthusets alla fördelar? 
Läs i vår informationsbroschyr.
​