Boaktiva är ett Wästbyggkoncept som bygger på idéerna kring "nudging", eller vänliga "puffar" i rätt riktning som det brukar bli översatt till svenska. Nudging bottnar i psykologisk vetenskap och innebär att man påverkar människors beteende genom att arrangera valsituationer så att det blir lätt att göra rätt. På så sätt kan man med hjälp av  mjuka styrmedel – puffar i rätt riktning – uppmuntra till ett hållbart  beteende. 

Namnet "Boaktiva" anspelar på ordet "proaktiv", att orsaka förändring istället för att bara reagera på den. Med små förändringar i boendemiljön kan vi underlätta för alla att göra val som främjar både social och ekologisk hållbarhet. Det kan till exempel handla om specialdesignade skyltar med uppmuntrande budskap om att ta kontakt med grannarna, använda områdets utomhusgym eller ta trappan istället för hissen. 

Ett annat exempel är kvarterskalendern, en digital aktivitetskalender, med vilken de boende lätt kan bjuda in grannar till gemensamma aktiviteter som grillning på gården, fotbollsmatcher eller matlagning. Det kan även vara ett smidigt verktyg för att komma i kontakt med grannar avseende samåkning eller second hand-försäljning.

Genom puffar med budskap som uppmuntrar källsortering och minskad energianvändning främjas även ekologisk hållbarhet. Andra puffar kan handla om att ta cykeln istället för bilen eller att stänga av onödig elektronisk utrustning när man går hemifrån. 

De sammanlagda budskapen främjar såväl sociala trivselfaktorer som intresset och medvetenheten för ekologisk hållbarhet. Målet är att det ska vara enkelt och lockande att leva hållbart. 

Våra första projekt att använda Boaktivakonceptet är kvarteren Brygghuset och Mangelboden i Visättra, där vi utvecklat och uppfört student- och ungdomslägenheter och vanliga hyresrätter.


Läs mer om hur vi arbetat med Boaktiva i Visättra  
  • boaktiva_slide5.jpg

  • boaktiva_slide1.jpg

  • boaktiva_slide2.jpg

  • boaktiva_slide3.jpg

  • boaktiva_slide4.jpg

Genom att anpassa omgivningen, till exempel med specialdesignade skyltar med uppmuntrande budskap, kan man underlätta för de boende att göra val som främjar både social och ekologisk hållbarhet 

Med hjälp av kvarterskalendern kan de boende enkelt bjuda in grannar till gemensamma aktiviteter