Social hållbarhet

Ett samhälle som är socialt hållbart är jämställt och jämlikt och människor lika värde står i centrum. Alla är delaktiga i samhällsutvecklingen oavsett bakgrund. Social hållbarhet är en grund i ett demokratiskt samhälle.

Wästbygg vill bidra till ett socialt mer hållbart samhälle genom att utveckla och uppföra byggda miljöer som främjar trygghet, gemenskap och god hälsa. Vi har en hög etisk profil och vill ta ansvar även utanför vårt eget verksamhetsområde, framför allt bland barn och ungdomar. Det gör vi genom lokala samarbetsprojekt med skolor och idrottsföreningar.

Vi bygger gärna för unga

När andra säger att det är svårt att bygga små hyresrätter för ungdomar och studenter, bevisar vi motsatsen. Genom att tänka smart och storskaligt kan vi på Wästbygg bygga för den åldersgrupp som idag har svårast att hitta ett eget boende. De senaste åren har vi uppfört drygt 700 student- och ungdomslägenheter och vi har ytterligare 400 på gång.

Boaktiva

Vi gör det lättare för boende att vara hållbart! Boaktiva är ett Wästbyggs koncept som bygger på idéerna kring "nudging", eller vänliga "puffar" i rätt riktning. Nudging bottnar i psykologisk vetenskap och innebär att man påverkar människors beteende genom att arrangera valsituationer så att det blir lätt att göra rätt. På så sätt kan man med hjälp av mjuka styrmedel – puffar i rätt riktning – uppmuntra till ett hållbart beteende.

Läs mer om Boaktiva  

 

Engagerade medarbetare

På Wästbygg är hållbarhet prioriterat i alla våra projekt. För att säkerställa detta finns vår kvalitets- och miljöavdelning för att samordna och utveckla miljöarbetet i projekten. Allt från miljöcertifieringar till fuktarbete och materialanalyser. Hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet genom hela processen från tidiga skeden till överlämnad byggnad.

Wästbyggs ledningssystem, som är certifierat enligt de internationella ISO-standarderna för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001) är ett viktigt stöd i det arbetet. För att öka motivationen och kunskapen inom området satsar vi på utbildning. Alla medarbetare genomgår en grundläggande miljöutbildning och därefter fördjupande utbildningar årligen inom något av områdena för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

               


 

 

 "När andra säger att det är svårt att bygga
små hyresrätter för ungdomar och studenter,
bevisar vi motsatsen"