En kort företagspresentation

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med en tydlig närvaro på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Vi har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Borås och Varberg men finns också via koncernbolaget Logistic Contractor representerat i våra nordiska grannländer Norge och Danmark. Företaget är specialiserat inom affärsområdena Bostad, Kommersiellt och Logistik. Dessutom arbetar vi med projektutveckling inom samtliga affärsområden .

Vårt uppdrag och företagsfilosofi

Wästbygg Gruppens uppdrag är att utveckla och bygga fastigheter där människor vill bo, arbeta och trivas under lång tid framöver. Med kunskap om slutanvändarnas behov ska vi leverera högkvalitativa bygg- och utvecklingsprojekt som bidrar till att öka boendekvalitet, produktivitet och lönsamhet för våra kunder. 

Wästbyggs framgång bygger på tidig ingång i projekten och en förtroendefull relation med våra beställare. Genom att vara lyhörda och hitta kreativa lösningar har vi byggt ett starkt varumärke och fått förnyat förtroende från våra kunder om och om igen. Ett förtroende som vi möter med engagemang och ödmjukhet.

En trygg samarbetspartner

För oss är det viktigt med ordning och reda på alla nivåer i företaget. Ett byggprojekt är ett stort åtagande från både beställarens och utförarens sida. Målet är gemensamt – en byggnad som båda parter ska vara nöjda med och stolta över. För att nå dit har vi ett väl utvecklat ledningssystem för att kvalitetssäkra vårt arbete från planering och projektering fram till att garantitiden avslutats. Vi har också noggranna rutiner för hela ekonomihanteringen, vilket skapar trygghet för alla inblandade. 
 
Vi tror på samarbete och transparens mellan beställare och entreprenör. Därför förordar vi en affärsmodell som bygger på förtroende och på att vi finns med redan i ett tidigt skede i projekten. Det är ett arbetssätt som vi själva har lång och positiv erfarenhet av och som skapar synergieffekter för alla inblandade parter.

 

Hållbart byggande

Vi tar vårt uppdrag som samhällsbyggare på stort allvar och vill inom vårt verksamhetsområde bidra till ett hållbarare samhälle. Vi har idag bred erfarenhet av att bygga enligt de vanligaste certifieringssystemen på den svenska marknaden – Miljöbyggnad, Svanen, Breeam och Green Building. Sedan mitten av 1990-talet har vi arbetat fokuserat med att utveckla vårt kvalitets- och miljöarbete. Idag har vi ett egenutvecklat ledningssystem med detaljerade rutiner och körscheman inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Wästbygg AB är även ISO-certifierat enligt ISO 9001 och 14001 samt OHSAS 18001. Vi försöker ständigt att förbättra vårt interna miljöarbete. Bland annat har vi investerat i ett eget vindkraftverk som står strax norr om Falkenberg. Det försäkrar oss om att den el vi behöver till våra byggarbetsplatser produceras på ett långsiktigt hållbart sätt.

 

​ 
​ 

​​Kontakt

Jörgen Andersson
Koncernchef
031 - 385 11 02
jorgen.andersson@wastbygg.se