Bolagsstruktur

​​Moderbolaget i koncernen är Wästbygg Gruppen AB.

Bostad och Kommersiellt

Entreprenadverksamheten inom affärsområde Bostad och Kommersiellt bedrivs i Wästbygg AB. Organisationen utför bygguppdrag på entreprenad från såväl externa beställare som koncernens egen projektutvecklingsverksamhet.

Logistik

Logistic Contractor (LC) utgör affärsområde Logistik inom Wästbyggkoncernen och består både av entreprenadverksamhet och projektutveckling. 

Projektutveckling

Projektutveckling inom Bostad och Kommersiellt bedrivs separat från entreprenadverksamheten. Merparten av projektutvecklingen sker inom Bostad.

 

bolagsstruktur