Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:29850f9f-9ff0-80cc-1d60-12729c8b7d07

Asecs

OM- OCH TILLBYGGNAD AV ASECS I JÖNKÖPING

Alecta planerar för en omfattande modernisering och tillbyggnad av köpcentret Asecs   i Jönköping och har tecknat ett samverkansavtal med Wästbygg för planering, projektering och byggnation av en första etapp, ett arbete som beräknas pågå till och med 2018. Uppdraget omfattar totalt 36 000 kvm bruttoarea fördelat på tre deletapper och ska utföras samtidigt som verksamheten i köpcentrets övriga delar ska fortgå som vanligt. Ordervärdet för byggentreprenaden uppgår till cirka 400 miljoner kronor.

Projektets stora utmaning är att utföra arbetet med minsta möjliga påverkan på den befintliga verksamheten. Arbetet ska därför ske i nära samarbete med byggherrens organisation och med lyhördhet för såväl deras som hyresgästers, kunders och besökares önskemål.
​ 

Snabbfakta

  • Projektstart: 2016-02-01
  • Färdigställs:2018-12-31
  • Projektstatus:Pågående
  • Ort: Jönköping
  • Beställare:Alecta
  • Storlek:36 000 kvm
  • Karta: Visa på karta