Brearedslyckan Etapp 2

BOSTADSRÄTTER I VARBERG

​Sommaren 2016 fick Wästbygg i uppdrag att bygga Brearedslyckan etapp 1. Beställare är Järngrinden Projektutveckling samt Mjöbäcks Entreprenad. I slutet av 2016 utökades samarbetet till att även omfatta etapp 2.

​Markarbetena för i etapp 2 inleddes i början av 2017. Projektet omfattar 42 bostadsrätter och består av ett punkthus i 5 våningsplan samt två hus i vinkel på vardera tre våningsplan. Mellan husen ligger en skyddad innergård. Bostäderna ska vara klara för inflyttning till sommaren 2019.

Läs mer om projektet Brearedslyckan Etapp 1

Snabbfakta

  • Projektstart: Våren 2017
  • Färdigställs:Sommaren 2019
  • Projektstatus:Pågående
  • Ort: Varberg
  • Beställare:Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad
  • Storlek:  kvm
  • Karta: Visa på karta