Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:25870f9f-3f7b-80cc-1d60-1d5a86d76168

Tuvebo

150 BOSTADSRÄTTER I TUVE CENTRUM

I Tuve, Göteborg, har Wästbygg erhållit en kommunal markanvisning och kommer att utveckla 150 bostadsrätter. Bostäderna är en del av Göteborgs stads satsning BoStad 2021 som syftar till att 7 000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet, och ska stå klara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

 

Lägenheterna kommer att uppföras av Wästbyggs entreprenadorganisation.

Läs mer om projektet på Våra hem

 

 

Snabbfakta

  • Projektstart: Februari 2019
  • Färdigställs:Hösten 2020 (prel)
  • Projektstatus:Pågående
  • Ort: Göteborg
  • Beställare:Wästbygg Projektutveckling
  • Storlek:15 000 kvm
  • Karta: Visa på karta