Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:60b4179f-1f8f-80cc-1d60-1a785ac9e476

​Hallands konstmuseum

I SAMVERKAN UTFÖR WÄSTBYGG EN OM- OCH TILLBYGGNAD AV HALLANDS KONSTMUSEUM

I samverkan med    Region Halland, Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands Länsmuseer ska Wästbygg bygga   större och mer ändamålsenliga lokaler för museets verksamhet.    De    nuvarande lokalerna ska renoveras   och  en tillbyggnad på cirka 1 200 kvm i direkt anslutning till den befintliga fastigheten ska   uppföras. 
​När allt är klart kommer sammanlagt 3 400 kvm med utställningsytor, magasin, hörsal och personalytor att stå till konstmuseets förfogande.   Arkitekt är White Arkitekter.

Snabbfakta

  • Projektstart: Våren 2018
  • Färdigställs:2019
  • Projektstatus:Pågående
  • Ort: Halmstad
  • Beställare:  Region Halland, Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands Länsmuseer
  • Storlek:3 400 kvm
  • Karta: Visa på karta