Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:61850f9f-af17-80cc-1d60-110c0f46a0d4

​Kv Primus

​​VID NORDVÄSTRA DELEN AV LILLA ESSINGEN, PRIMUSOMRÅDET, PLANLÄGGER STOCKHOLM STAD EN NY DETALJPLAN FÖR CA 600 BOSTÄDER MED TILLHÖRANDE LOKALER.​

Markanvisning

Wästbygg har markanvisning för ca 90 bostäder som avses att upplåtas som bostadsrätter. Bostäderna är fördelade i fyra byggnader och är alla placerade i direkt anslutning till Mälarens strand. Projektstart är planerat till 2019. Arkitekt är Arkitema Architects.

Fasadmaterial

Materialpaletten är i huvudsak betong, trä, glas, metall och sedum. Betongen har en struktur i yta för att ge liv, den markerar den tunga strukturen medan bostadslägenheternas fasader har ett lättare varmare uttryck bestående av trälameller av obehandlat cederträ alternativt värmebehandlad ask.
Taken utgörs av sedum och takterrasser. Skärmar i flera lager bidrar till ett spel mellan tätt och öppet som kan regleras av de boende själva.​

Platsen

Stadshuset ​primus-karta.jpgär placerade i gränsen mellan Strandparken och Essingefjärdens vattenspegel. Här förenar de stenstaden med den omgivande grönskan. De tre byggnaderna innehåller bostäder och den byggnad närmast piren innehåller även en lokal för en möjlig restaurang. Byggnaderna är placerade med gaveln mot den nya lokalgatan vilket innebär att det bildas gårdsrum som har kontakt med både vattnet och gatan.​


Läs mer om projektet på Våra hem

 

​ 

Snabbfakta

  • Projektstart: 2019
  • Färdigställs:Ej fastställt
  • Projektstatus:Ej startat
  • Ort: Stockholm
  • Beställare:Wästbygg Projektutveckling
  • Storlek:9 000 kvm
  • Karta: Visa på karta
​​​​​​