​Lillsjönäs

MILJÖCERTIFIERADE HYRESRÄTTER I BROMMA

​Wästbygg har tecknat avtal med SKB, Stockholms kooperativa bostadsförening, om att uppföra Lillsjönäs med 45 hyresrätter i Bromma. Kvarteret blir 4–5 våningar högt och byggs som ett U med garage i källaren. Lägenhetsstorlekarna blir på 1–5 r o k. Markarbeten inleds i september 2017 och hela produktionen beräknas pågå i två år. 
​Projektet genomförs i samverkan med beställaren. I en första fas har vi under våren projekterat tillsammans med SKB. Gemensamt har vi utformat ett kostnadseffektivt bostadshus utan att ge avkall på de höga krav på boendekvaliteten som SKB har. Lägenheterna ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Snabbfakta

  • Projektstart: Hösten 2017
  • Färdigställs:Hösten 2019
  • Projektstatus:Avslutat
  • Ort: Bromma
  • Beställare:SKB
  • Storlek:  kvm
  • Karta: Visa på karta