Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:9f830f9f-7fca-80cc-1d60-132c20b7cc4b

​Elite Hotels

WÄSTBYGG HAR UPPFÖRT ETT TIO VÅNINGAR HÖGT HOTELL, MED 200 RUM, I CENTRALA UPPSALA ​​

​På uppdrag av Klövern AB har Wästbygg  byggt ett tio våningar högt hotell med 200 rum i centrala Uppsala. Hotellet utgjorde etapp två av en omfattande om- och tillbyggnad av kvarteret Suttung vid centralstationen. Ordervärdet uppgick till 176 mkr.

Hotellet stod klart i slutet av november 2016.   Hyresgäst är hotelloperatören Elite Hotels. Byggnaden har certifieras preliminärt enligt Miljöbyggnad med betyget guld.

 

    

 

Snabbfakta

  • Projektstart: 2015-05-08
  • Färdigställs:2016-11-30
  • Projektstatus:Avslutat
  • Ort: Uppsala
  • Beställare:Klövern AB
  • Storlek:9 000 kvm
  • Karta: Visa på karta