• swipe_hallbarhet1.jpg

  • swipe_hallbarhet2.jpg

  • swipe_hallbarhet3.jpg

Vi bygger en hållbar framtid

Det är lätt att prata tomma ord om hållbarhet. Det är en annan sak att faktiskt göra något konkret. Vi försöker göra hållbara val i allt vi gör, både när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Hållbarhet innebär en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vi har inte nått hela vägen fram men vi är på väg. Vi har ett vindkraftverk som står för en stor del av får elförbrukning och vi tittar på fler lösningar som så snart som möjligt kan hjälpa oss att använda 100% förnyelsebar energi.

Wästbygg strävar efter att vara en föregångare i klimatarbetet och vi vill även bidra till att våra kunder ska kunna uppnå sina mål. Tillsammans bygger vi för framtiden!

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete här nedan.

Wästbygg AB    är certifierat enligt standarderna för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001). 

 

 

Kontakt

Kristin Lundmark
Hållbarhetsansvarig
031-385 11 07
kristin.lundmark@wastbygg.se

 

Verksamhetspolicy

Vår verksamhetspolicy är grunden för allt vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Målet är att varje genomfört byggprojekt ska kunna användas som en god referens för såväl vårt företag som vår medverkan till hållbar utveckling.
Ladda ner vår verksamhetspolicy här

​