Ekologisk hållbarhet

I december 2015 enades världen om ett klimatavtal som innebär att klimatpåverkan ska begränsas så den globala temperaturhöjningen hålls väl under två grader. Vi vill givetvis hjälpa till att stoppa uppvärmningen. Vårt mål är att med tillgänglig kunskap och bästa möjliga moderna teknik uppföra miljösmarta och långsiktigt hållbara byggnader. Vi ska dessutom själva i vår vardag göra allt för att minska slöseri med naturresurser och ta hand om allt vårt avfall på bästa möjliga sätt. På våra byggarbetsplatser har vi under många år arbetat för att såväl våra egna medarbetare som underentreprenörer ska bli ännu bättre på att minska elanvändningen, källsortera rivnings- och spillmaterial samt att göra bra miljöval vid inköp av material. 

Vi går mot 100% förnyelsebar energi   

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. Det vill vi vara med och jobba för! Våra byggarbetsplatser och kontor använder 100 procent förnyelsebar energi för el.

År 2012 valde vi därför att investera i ett vindkraftverk. Vindkraftverket har en produktionskapacitet på 1,2 GWh per år och står utanför Falkenberg på Västkusten där vindförhållandena är gynnsamma. Vindkraftverket är tillverkat av Vestas och har beteckningen Ventosum 10. Tornet är 60 meter högt och rotordiametern 47 meter. 
   
Vindkraftverket täcker en stor del av vår elförbrukning. Den el som förbrukas utöver ser vi till att köpa in från vind- och vattenkraft. På så sätt kan vara säkra på att den el som vi använder produceras på ett hållbart sätt. 

Bra val med gröna anbud

Vi gör det gärna lättare för våra kunder att välja miljöschysta alternativ.  Redan i anbudsskedet i ett projekt med stor potential för hållbara lösningar lämnar vi ett grönt anbud. Vi lämnar då förslag på hur projektet kan genomföras med klimatsmarta lösningar såsom miljöcertifieringar, årstidsanpassad byggstart, långsiktiga materialval och energieffektiviseringar. Vi erbjuder också möjligheten att i projektet klimatkompensera och att välja bland våra gröna tillval. 

Hållbar projektering

Redan vid ritbordet skapar vi förutsättningar för en ekologisk hållbar fastighet. Tillsammans med våra engagerade projektörer utreder vi möjligheter att energieffektivisera, välja miljöriktiga material, undvika fuktkritiska konstruktioner, skapa en god inomhusmiljö samt analysera materialens livscykel. 

Vår app

Vid överlämnandet av ett färdigt byggprojekt ska en stor mängd dokumentation lämnas över till beställaren. Sedan flera år tillbaka har Wästbygg en egen app för digital dokumenthantering. Genom appen får våra kunder tillgång till det egna projektets handlingar i form av ritningar, drift- och underhållsinstruktioner och annan viktig dokumentation. Via appen kan våra kunder också felanmäla sin fastighet och hitta kontaktuppgifter till oss på Wästbygg

Fördelarna med appen är många. All information som rör fastigheten är snyggt förpackad och samlad på ett ställe. Våra kunder kommer åt den var de än befinner sig, och kan dessutom dela den med andra. Digital dokumentation minskar även pappersanvändningen. Pappersfri slutbesiktning med hjälp av appen har genomförts flera gånger där en surfplatta ersätter pärmarna.

Ladda gärna ner vår app och testa hur den funkar genom att logga in med "demo" i samtliga fält.


Ladda ner vår app  

ikon_wb_app

               


 

 

 "Vi underlättar för våra kunder
att välja miljömedvetna alternativ"